Svenska arabiska 1 – 43 Swedish – Arabic 1 – 43

Kurs i svenska lektion 1-43 svenska – arabiska

Varje lektion finns på youtube som en film. Det finns undertext på engelska. Du kan då välja undertext på 170 olika språk. Vid språkinlärning är det viktigt att repetera och repetera. Lyssna på filmerna på youtube och säg efter högt så många gånger att orden känns bekväma i munnen. Du kan lyssna och säga efter upp till tjugo gånger. Om orden repeteras ofta högt, kommer man ihåg dem lättare eftersom det finns ett muskelminne som programmerar hur munnen formas vid de olika ljuden – orden.

Fotbollsord-på-Arabiska

Kurs i svenska lektion 1-40 svenska – arabiska,دئين

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *