Svenska – Engelska 1 – 47 Swedish – english 1 – 47

kurs-i-svenska-lektion-1-47-svenska-engelskakurs-i-svenska-lektion-1-47-svenska-engelska

Varje lektion finns på youtube som en film. Det finns undertext på engelska. Du kan då välja undertext på 170 olika språk. Vid språkinlärning är det viktigt att repetera och repetera. Lyssna på filmerna på youtube och säg efter högt så många gånger att orden känns bekväma i munnen. Du kan lyssna och säga efter upp till tjugo gånger. Om orden repeteras ofta högt, kommer man ihåg dem lättare eftersom det finns ett muskelminne som programmerar hur munnen formas vid de olika ljuden – orden.

 

Svenska arabiska 1 – 43 Swedish – Arabic 1 – 43

Kurs i svenska lektion 1-43 svenska – arabiska

Varje lektion finns på youtube som en film. Det finns undertext på engelska. Du kan då välja undertext på 170 olika språk. Vid språkinlärning är det viktigt att repetera och repetera. Lyssna på filmerna på youtube och säg efter högt så många gånger att orden känns bekväma i munnen. Du kan lyssna och säga efter upp till tjugo gånger. Om orden repeteras ofta högt, kommer man ihåg dem lättare eftersom det finns ett muskelminne som programmerar hur munnen formas vid de olika ljuden – orden.

Fotbollsord-på-Arabiska

Kurs i svenska lektion 1-40 svenska – arabiska,دئين

The lessons at youtube – listen and repeat

 

Det är viktigt att lyssna på språket som du håller på att lära dig många gånger och säga efter högt. Det finns ett muskelminne som gör att man bättre kommer ihåg hur ord uttalas om man säger dem högt många gånger. När du kan orden så ska de kännas lika bekväma i munnen som ditt modermåls ord. Då kan du dem. Träna, träna, träna!

spellista på youtube på de filmer som är upplagda: youtube.com

It´s important o listen to the language you are learning several times and repeat with a loud voice. There is a muscel memory, it makes you remember more easily how the words will be pronounced  if you say them. When you really know the words, they will be as comfortable in your mouth as your own language. Then you know them. Train, train, train!

Playlist at Youtube at all the lessons: youtube.

Enkel svensk grammatik – Basic swedish grammar

En enkel svensk grammatik som är förklarad på svenska och på engelska. Marie Rödemark har skrivit den svenska texten. Maria Estling – Vannestål har översatt till engelska. Maria är författare till A university grammar of English : with a Swedish perspective. Jag är tacksam för hennes hjälp och enorma kunnande!

Enkel grammatik – svenska – engelska

Svenska – Persiska / dari Lektion 1 – 42

Varje lektion finns på youtube som en film. Det finns undertext på engelska. Du kan då välja undertext på 170 olika språk. Vid språkinlärning är det viktigt att repetera och repetera. Lyssna på filmerna på youtube och säg efter högt så många gånger att orden känns bekväma i munnen. Du kan lyssna och säga efter upp till tjugo gånger. Om orden repeteras ofta högt, kommer man ihåg dem lättare eftersom det finns ett muskelminne som programmerar hur munnen formas vid de olika ljuden – orden.

Kurs i Svenska – lektion 1-42 Svenska till Persiska-Dari klar