The lessons at youtube – listen and repeat

 

Det är viktigt att lyssna på språket som du håller på att lära dig många gånger och säga efter högt. Det finns ett muskelminne som gör att man bättre kommer ihåg hur ord uttalas om man säger dem högt många gånger. När du kan orden så ska de kännas lika bekväma i munnen som ditt modermåls ord. Då kan du dem. Träna, träna, träna!

spellista på youtube på de filmer som är upplagda: youtube.com

It´s important o listen to the language you are learning several times and repeat with a loud voice. There is a muscel memory, it makes you remember more easily how the words will be pronounced  if you say them. When you really know the words, they will be as comfortable in your mouth as your own language. Then you know them. Train, train, train!

Playlist at Youtube at all the lessons: youtube.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *